Schoolreglement

Als “schoolteam”, directeur, onderwijzend personeel, ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel zullen we alles in het werk stellen om de optimale kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen dat we goed zullen kunnen samenwerken en willen u nu reeds danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven.

Wij zullen de rechten van uw kind eerbiedigen en zijn/haar belangen behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een eigentijdse opvoeding.