Moderne wetenschappen

1A (moderne wetenschappen)

Iets voor jou?

- Je krijgt een uur Engels.
- Je gaat dieper in op bepaalde onderdelen bij Wiskunde en je krijgt moeilijkere opdrachten en uitdagingen.
- Je gaat een grote hoeveelheid natuurkennis opdoen dankzij het vak Wetenschappelijk werk.
- In het extra uur Nederlands oefen je vooral vaardigheden als lezen, spreken en luisteren.
- Je behaalde goede resultaten in de basisschool.

- Je hebt interesse in talen.

Wat na het eerste jaar?

- Je kunt uit alle basisopties van het tweede leerjaar A kiezen, met uitzondering van Latijn.

Lestabel 1ste jaar moderne wetenschappen

Het keuze gedeelte bestaat uit:

Vakken Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Wiskunde 5
Techniek 2
Engels 1
Wetenschappelijk werk 1
Horizontaal 1
TOTAAL 32 ( waarvan 27 gemeenschappelijk)

2A (moderne wetenschappen)

Iets voor jou?

- Deze theoretische richting biedt een ruime basis voor verdere studies.
- Moderne Talen, Wiskunde, Wetenschappen en Economie zijn je belangrijkste vakken.
- Je hebt interesse in wetenschappen en het sociale en economische leven.
- Je studeert graag.
- Je behaalde in het eerste jaar goede resultaten voor alle vakken.

Wat na het tweede jaar?

- Je kunt verder studeren in de richtingen Handel, Handel-Talen en Toerisme wat de meest logische doorstromingen zijn.
- Je kunt kiezen uit alle studierichtingen van het derde jaar met uitzondering van de studierichting Latijn.
- Deze keuze bereidt je voor op sterk theoretische richtingen.

Lestabel 2de jaar moderne wetenschappen

Het keuze gedeelte bestaat uit:Vakken Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Techniek 2
Socio-Economische initiatie 2
Wetenschappelijk werk 2
Toegepaste wetenschappen 1
Horizontaal 1
TOTAAL 32 ( waarvan 27 gemeenschappelijk)