Artistieke vorming

1A (artistieke vorming)

Iets voor jou?

- Tijdens de uren Kunstbad wordt je ondergedompeld in de boeiende wereld van kunsten. We blijven niet enkel in de school om aan dans, muziek, beeldende kunst en expressie te doen, maar we trekker er ook op uit om deze te beleven tijdens een voorstelling, tentoonstelling, workshops, ...
- Je bent graag creatief bezig.
- In het extra uur Nederlands oefen je vooral vaardigheden als lezen, spreken en luisteren.
- Je behaalde goede resultaten in de basisschool.

Wat na het eerste jaar?

- Je kunt uit alle basisopties van het tweede leerjaar A kiezen, met uitzondering van Latijn.

Lestabel 1ste jaar artistieke

Het keuze gedeelte bestaat uit:

Vakken Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 2
Wiskunde 4
Techniek 2
Kunstbad 3
Horizontaal 1
TOTAAL 32 ( waarvan 27 gemeenschappelijk)

2A (artistieke vorming)

Iets voor jou?

- Deze artistieke richting biedt een ruime basis voor verdere studies.
- Je bent graag creatief bezig.
- Je kunt je artistieke talenten ontwikkelen tijdens de lessen beeldende vorming.
- Heb je interesse voor theater, film en literatuur dan kun je je uitleven tijdens de lessen expressie.
- Het extra uur muziek geeft je de kans op jouw muzikale talenten te ontplooien.
- Je behaalde in het eerste jaar goede resultaten voor alle vakken.

Wat na het tweede jaar?

Na het tweede jaar op onze school kan je verder doorstromen op onze campus. In de kunsthumaniora kan je kiezen uit een brede waaier van verschillende richtingen:

- Heb je aanleg voor wiskunde, talen en vormgeving dan kun je verder in Beeldende en Architecturale Vorming.
- Ben je eerder artistiek-technisch aangelegd, dan heb je de mogelijkheid om je creativiteit te ontwikkelen in Beeldende en Architecturale Kunsten. Na de 2de graad kun je kiezen uit een brede waaier van studierichtingen.
- Liggen je interesses meer bij theater, film, muziek en literatuur dan kun je na een toelatingsproef overgaan naar WoordKunst-Drama.
- Is muziek maken, spelen en/of zang je grote passie? Dan kan je kiezen voor de richting muziek.
- Ook als je een talent hebt voor dans kan je op de kunsthumaniora terecht.
- Zijn de algemene vakken wat moeilijker, maar wil je een brede waaier aan artistieke technieken leren, dan is Artistieke Opleiding iets voor jou.
- Je wilt je graag leren uitdrukken op een creatieve en kritische manier. De theorievakken schrikken je niet af en je bent op zoek naar een artistieke vorming waarbij de beeldende vorm en taal centraal staan, dan is Audiovisuele Vorming iets voor jou.
- Indien je voldoende aanleg en belangstelling hebt, zijn bepaalde aso- en tso- richtingen mogelijk.

Lestabel 2de jaar artistieke

Het keuze gedeelte bestaat uit:Vakken Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Techniek 2
Expressie 2
Beeldende vorming 3
Kunstbad 1
Horizontaal 1
TOTAAL 32 ( waarvan 27 gemeenschappelijk)